Girl in a jacket
* VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Giám đốc
* ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Thành Phố Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh
* THỜI HẠN TUYỂN DỤNG: 31/05/2022
* MỨC LƯƠNG: thương lượng