BÀ HỒ NGUYỄN PHƯƠNG CHI

TỔNG GIÁM ĐỐC THAVICO

Các Chức Danh Khác

 • Tổng Giám Đốc Đơn Vị Tư Vấn – Vận Hành Hoa Nắng
 • Camping Beach Resort & Hoa Tiên Paradise
 • Nguyên Tổng Giám Đốc Dalat Edensee Resort – 5*
 • Nguyên Phó Tổng Giám Đốc Bach Dang Complex
 • Đại diện Chủ Đầu Tư Hilton Hotel & Resort Danang – 5*
 • Nguyên Giám Đốc Điều Hành Khách Sạn One Opera Danang – 5*
 • Nguyên Phó Giám Đốc Khách Sạn Grand Tourane Danang 5*
 • Nguyên Giám Đốc Khối Lưu Trú Khách Sạn Crowne Plaza Danang – 5*
 • Phó Chủ tịch Hiệp Hội Khách Sạn Việt Nam
 • Phó Chủ tịch Hiệp Hội Du Lịch Đà Nẵng
 • Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Du Lịch Lâm Đồng
 • Chủ Tịch Hội Khách Sạn Đà Nẵng Nguyên
 • Phó Chủ Tịch CLB Quản Lý Buồng Việt Nam
 • Nguyên Chủ tịch CLB Quản Lý Buồng Đà Nẵng
 • Giảng Viên Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
 • Cố Vấn Aiesec Danang
 • Chuyên Gia Thẩm Định Sao Tổng Cục Du Lịch Việt Nam
 • Chuyên Gia Đào tạo Nghề Du Lịch
 • Thẩm Định Viên Nghề Du Lịch

GIẢI THƯỞNG