Girl in a jacket

Thông tin tuyển dụng 2

* VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Giám đốc
* ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Thành Phố Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh
* THỜI HẠN TUYỂN DỤNG: 31/05/2022
* MỨC LƯƠNG: thương lượng
Girl in a jacket

Thông tin tuyển dụng 1

* VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: Giám đốc
* ĐỊA ĐIỂM LÀM VIỆC: Thành Phố Đà Nẵng, Thành Phố Hồ Chí Minh
* THỜI HẠN TUYỂN DỤNG: 18/05/2022